Lintukoto-sovelluksen saavutettavuustestaus

Johdanto

Lintukoto-ryhmä on jo saanut paljon aikaan: Sovellus on kehittynyt paremman näköiseksi ja sen perustoiminnallisuudet ovat hiomista vaille valmiit. Muun tekemisen ohella on ollut myös testausaikaa saavutettavuustestaukseen, mikä eroaa huomattavasti muusta testauksesta. Tässä blogikirjoituksessa kerrotaan lyhyesti, mitä saavutettavuus on, miten sitä testattiin ja mitä tuloksia testistä saatiin.

Lyhyt yleiskuva saavutettavuudesta

Saavutettavuudella tarkoitetaan www-sivujen tekoa kaikkien käyttöön. Sitä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta, kuten kognitiivisesta – tiedon ymmärtämiseen ja käsittelyyn perustuva näkökulma -, visuaalisesta – johon kuuluvat muun muassa elementtien, kuten painikkeiden sijainti ja värien käyttö – sekä ei-visuaalisesta näkökulmasta – joka sisältää esimerkiksi sivuston toimivuuden ruudunlukuohjelmilla. Saavutettavuusstandardi WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, suomennettuna “Verkkosisällön saavutettavuusohjeet”) käsittelee kaikkia edellä mainittuja saavutettavuusasioita ja niiden lisäksi muitakin näkökulmia, kuten sairauskohtauksiin liittyviä asioita.

Testistrategia

Koska aikaa oli rajallisesti, Lintukoto-tiimin saavutettavuustestaaja päätti testata sovelluksen toimintaa testaamalla ensin sitä kahdella ruudunlukuohjelmalla (NVDA ja JAWS) ja yhdisti siihen WAVE-lisäosalaajennustyökalun (Web Accessibility Evaluation) avulla tehdyn analysoinnin.

Saavutettavuustestauksen tulokset

Testeissä havaittiin kaiken kaikkiaan 46 ohjelmointivirhettä noin kuukauden aikana ja Kaikki raportoitiin yhdessä päätetyn käytänteen mukaisesti Excel-taulukkoon. Ohjelmavirheistä 19 oli merkittävää (Major), 23 pientä (Minor) ja neljä ominaisuutta (Feature, lähes mitätön ohjelmistovirhe tai ohjelmointivirhe, jota ei korjata). Tulosten perusteella voidaan päätellä, että Lintukoto ei ole täysin saavutettava, mutta sen kehitys on menossa oikeaan suuntaan. Mikäli projektia jatketaan syksyllä Product Lab -opintojaksolla, saavutettavuutta kannattaisi parantaa ja siihen tulisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessakin huommioimalla WCAG:n onnistumiskriteerit, jotka määrittelevät saavutettavuuden laajasti. Lisäksi saavutettavuuden huomiointi on nykyään pakollista EU:n saavutettavuusdirektiivin vuoksi.

Lisätietoa saavutettavuudesta

Lisätietoa kirjoittajasta

Blogiartikkelin kirjoittaja työskentelee kevään 2020 aikana Lintukoto-opiskeluprojektin koodarina ja saavutettavuustestaajana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *