Kuinka Lintukoto etäilee?

Kevät on saapunut myös Lintukotoon. Sovelluksemme kehitys on jatkunut aikataulun mukaisesti ja olemme päässeet jo hyvään rytmiin etätöiden tekemisten kanssa.

IT-alalla etätyöt ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosikymmenellä. Teknologia ja verkkoyhteydet ovat parantuneet koko maassa ja nykyään etäpalaverin pitäminen kesämökin rauhasta on jo mahdollista.

JAMK siirtyi etäopetukseen maaliskuun puolivälissä ja tästä lähtien olemme työskennelleet sovelluksen parissa omilta kotikonttoreiltamme. Käytössämme Ticorporatessa oli jo Matarakadun Digi & Game Centerin aikaan Microsoft Teams. Tämä valikoitui ryhmämme pääasialliseksi viestintäväyläksi etätyöskentelyyn siirryttäessä; sen kautta pidämme Scrumin eri seremoniat (Dailyt, Planningit, Retrot). Pyrimme hyödyntämään myös Teamsin Tiimit-työtilaa, jossa erityisesti viestit-välilehteä on käytössä lähes päivittäin.

Alkuhaasteiden jälkeen projektiryhmämme on päässyt hienosti etätyöskentelyn rytmiin ja Scrum masterina olen erityisen iloinen siitä, että ryhmän työmotivaatio ja osallistumisaktiivisuus Scrumin seremonioihin ovat säilyneet hyvinä ja projekti on edennyt hienosti uudessakin työskentelymallissa.

Etätyöskentelyyn rytmiin pääsemiseksi on aina omat haasteensa. Työnteon ja opiskelun rytmi muuttuu merkittävästi, kun siirtymät koulun/työpaikan ja kodin väliltä jäävät pois. Olet saman tien töissä, kun käynnistät tietokoneesi ja avaat työstämäsi dokumentit eteesi. Olen kokenut, että tässä on se hyviä, että huonoja puolia; työn tauottaminen on helpompaa, mutta tauot myös venyvät helposti verrattuna toimistolla pidettäviin kahvitaukoihin.

Projektiryhmästämme osa on kokenut etätyöskentelyyn siirtymisen pelkästään positiiviseksi asiaksi; he kokevat saavansa paljon enemmän irti itsestään oman kotinsa rauhassa. Tämä luonnollisesti on hyvin henkilökohtainen ja yksilöllinen asia, osa meistä kokee tarvitsevansa enemmän sosiaalista kansakäymistä kuin toiset työpäivänsä aikana. Tässäkin hyvä itsetuntemus auttaa työn onnistumisessa ja eteenpäin viemisessä.

Etätyöskentely vaatii tekijältään itseymmärrystä ja jopa itsekuria. Työntekoa voivat häiritä monet toimistolla puuttuvat seikat, kuten vaikkapa rakkaat lemmikit. Työnteon mielekäs jaksottaminen on ainakin minulle ensiarvoisen tärkeää. Olen oppinut, että tehdyn työn laatu voi heiketä nopeastikin ja että tekemisen kannalta oleelliset asiat saattavat helposti unohtua, mikäli työskennellään laput silmillä ja ainoastaan työtuntien täyttyminen mielessä. Koen vahvasti niin, että hyvin tehty ja projektia eteenpäin vievä puolituntinen on paljon arvokkaampi kuin pakolla väännetty tunti.

Tornipöllö